BLACKMOON ROCK & PROG MAGAZINE BESTÅR AV

REDAKTØR – ANNONSØR & SPONSOR ANSVARLIG – SKAFFER – ANSVARLIG FOR STOFFET SOM KOMMER INN
Ole Svela
ØKONOMI – MEDLEMSKARTTOTEK – GRAFISK DESIGN – MAGASIN LAYOT ANSVARLIG
Stian Søvik
REDAKSJONEN
Lars Helle
Glenn Knudsen
FOTO – AKKREDITERING OG WEB ANSVARLIG
Øivind Svendsen
KORREKTUR ANSVARLIG FOR MAGASIN
Lorien Nordbø Beck
SKRIBENTER
Ole Svela
Stian Søvik
Finn Hebbe Johnsrud
Glenn Knudsen
Søren Lindberg
Harald H. Lindback
Helen Robinson
Lars Helle
Arnfinn Isaksen