f t g

Redaksjonen

Ole Svela: redaktør, skribent og anmelder. Skaffer
annonsører og sponsorer. Ansvar for Stavanger, Oslo og Trondheim stoffet som kommer inn. 

Stian Søvik: grafisk, økonomi, medlemskartotek og anmeldelser. 

Lars Helle: skribent og anmelder. 

Glenn Knudsen: skribent og anmelder. 

Medarbeidere

Knut R Apeland. Haugland 
David Pavels. Bergen
Harald H.Lindbach. Nord
Roy Mortensen. Lillestrøm.
Morten L.Clason og Arnfinn Isaksen. Hurum
Helen Robinson. UK
Trond Gjellum. Spaltist

Kolofon

Org. nr. 913359542
ISSN 1893-4625

 

Plateanmeldelser sendes til 
Blackmoon
Avaldsnesgt 37
4014 Stavanger